THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT MÔI TRƯỜNG NGÀNH NƯỚC VÀ NƯỚC THẢI

11 tháng 11, 2008

Kiểm soát oxy hòa tan (DO) trong quá trình phân hủy bùn

Các chất rắn còn lại sau quá trình lắng sơ cấp và thứ cấp trong xử lý nước thải phải được chuyển từ chất rắn thành phần hữu cơ cao thành chất rắn vô cơ để được thải bỏ an toàn ở các bãi rác hợp vệ sinh hoặc dùng làm đất trồng. Có hai quá trình phân hủy bùn phổ biến được áp dụng cho hầu hết các nhà máy xử lý nước thải để làm giảm thành phần rắn bay hơi có trong chất rắn hữu cơ từ 70-80% còn lại 45-55%:

1. Phân hủy kị khí: Quá trình này sử dụng các vi khuẩn tạo axit và vi khuẩn tạo khí metan để chuyển đổi chất rắn. Những vi khuẩn này thích hợp trong môi trường nhiệt độ cao từ 33 đến 36oC và không có sự hiện diện của oxy hòa tan (DO). Đôi khi oxy có thể xuất hiện trong bể phân hủy kị khí khi vận tốc khuấy cao, khi vận tốc hoàn lưu lớn hoặc khi quá nhiều bùn hoạt tính bị thải bỏ. Người vận hành cần phải kiểm soát DO trong bể phân hủy kị khí để đảm bảo không có oxy tồn tại trong hệ thống. Tuy nhiên, bể kị khí sinh ra H2S loại khí có thể làm hỏng điện cực đo DO truyền thống.
2. Phân hủy hiếu khí: Quá trình này sử dụng vi khuẩn hiếu khí để phá vỡ các chất hữu cơ. Khi các vi khuẩn đã tiêu thụ tất cả thành phần hữu cơ, chúng sẽ quay sang ăn lẫn nhau và trở lại pha hô hấp nội bào. Những vi khuẩn này sẽ chỉ tiêu thụ chất rắn hữu cơ trong sự hiện diện của oxy hòa tan, vì thế cảm biến DO phải được dùng để duy trì lượng oxy ở mức 0.5 đến 2 mg/L DO. Tuy nhiên, các vi khuẩn sinh sulfua có trong bùn có thể sinh khí hydro sulfit gây hỏng điện cực DO truyền thống.

Giải pháp kỹ thuật mới
Nồng độ chất rắn cao trong bùn phân hủy thông thường từ 3 đến 5% nên việc đo DO cũng rất khó khăn với kỹ thuật chuẩn. Chất rắn sẽ nhanh chóng phủ kín cảm biến và làm mất tác dụng đo của chúng.
Điện cực HACH LDO™ là kỹ thuật tiên tiến duy nhất hiện nay trên thị trường có thể đo DO ứng dụng trong quá trình phân hủy bùn vì đầu dò LDO không bị tác động bởi H2S. Đầu dò có thể tiếp tục đo DO khi nồng độ bùn tăng cao khi oxy vẫn có thể xuyên qua cảm biến.
Kết hợp với một bộ phận thổi khí làm sạch có thể giảm nhu cầu làm sạch và kiểm tra thường xuyên của người vận hành.


Không có nhận xét nào: