THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT MÔI TRƯỜNG NGÀNH NƯỚC VÀ NƯỚC THẢI

20 tháng 1, 2009

Test kit HA 62A, 62B, xác định độ cứng, sắt và pH của nước

Bộ test kit HA 62A, xác định chất lượng nước với nhiều thông số - độ cứng, sắt và pH


Bộ test kit sử dụng dễ dàng, chi phí hợp lý để xác định chất lượng nước. Thực hiện các test phổ biến với giá cả tuyệt vời, nhiều tiện lợi với thùng đựng dụng cụ đảm bảo an toàn
Đo các thông số về độ màu bằng đĩa so màu và chất chỉ thị màu để so sánh nồng độ sắt và pH.
Bộ test kit HA 62B, xác định chất lượng nước với nhiều thông số - độ cứng, sắt và pH


Bao gồm đĩa màu và bộ so sánh màu để xác định sắt và pH cũng như chuẩn độ nhỏ giọt để xác định độ cứng.
Test kit có thang đo pH rộng hơn.

Không có nhận xét nào: