THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT MÔI TRƯỜNG NGÀNH NƯỚC VÀ NƯỚC THẢI

17 tháng 6, 2010

Giải pháp cho việc kiểm chứng hiệu chuẩn máy phân tích clo dư online trong nước cấp theo phương pháp 334.0 của USEPAVào tháng 11 năm 2009, cơ quan Môi trường Mỹ đã ban hành phương pháp 334.0 chỉ ra các yêu cầu để kiểm chứng và kiểm soát chất lượng cho các máy phân tích clo online, được áp dụng để báo cáo lượng clo dư trong hệ thống nước cấp. Các phương pháp lấy mẫu thô hay mẫu thí nghiệm là bắt buộc và dùng để tham chiếu cho việc kiểm định hay hiệu chuẩn máy phân tích clo online.
Để giúp người sử dụng tuân thủ quy định mới này, Hach cung cấp một giải pháp đơn giản và toàn bộ cho việc kiểm chuẩn clo, hệ thống gồm có:

Các phương pháp từng bước (step-by step)

Được xây dựng bởi nhóm ứng dụng thí nghiệm của Hach, tài liệu này chỉ ra một cách trực tiếp mỗi yêu cầu được ghi trong Method 334.0 và đưa ra các quy trình thực hành dễ dàng làm theo cho từng mục


Máy so màu bỏ túi- Pocket Colorimeter II Mid-Range Chlorine

Thang đo mới: 0.05-4.00 mg/L

Máy mới này giúp đo dễ dàng mức clo dư tại một nhà máy nước cấp vì nó cho phép đọc với độ phân giải 0.01 mg/L theo toàn bộ thang đo do USEPA quy định.Bộ gel kiểm tra bước sóng-SpecCheck Gel Standards

Bộ kit chuẩn dùng cho thang đo trung bình cho phép kiểm chuẩn đơn giản sử dụng dung dịch chuẩn thứ cấp dạng gel có giá trị xuyên suốt theo thang đo của máy so màu bỏ túi.


Bộ kit dùng kiểm chứng hiệu chuẩn clo

Bộ kit được thiết kế để thực hiện việc kiểm chứng hiệu chuẩn dựa trên USEPA Method 334.0: Xác định clo dư trong nước cấp sử dụng máy phân tích clo online. Phương pháp gồm bước khởi động và các quy trình kiểm soát chất lượng theo đó cho thiết bị lấy mẫu thô và máy phân tích online. Có thể được sử dụng để kiểm định lại việc hiệu chuẩn của bất kì máy phân tích clo online nào có thang đo từ khoảng ~0.2 đến ~4 mg/L Cl2

• Bộ kit chứa:

o Máy so màu bỏ túi, Pocket Colorimeter II Kit Chlorine MR/HR – với thang đo từ 0.05 đến 4.00 và 0.1 đến 10.0 mg/L Cl2

o Bộ gel kiểm tra bước sóng, SpecCheck Secondary Gel Standards Set, DPD Chlorine - MR (các ống có giá trị lần lượt là 0, ~0.2, ~1.5 và ~3.5 mg/L Cl2)

o Ống chứa dung dịch clo chuẩn, 50 - 75 mg/L Cl2, 10 mL/ống, 1 gói chứa 16 ống

o Tờ hướng dẫn chi tiết thực hiện các bước kiểm chuẩn hiệu chuẩn cho máy phân tích clo online dựa theo USEPA Method 334.0.

• Cần có thêm các dụng cụ thí nghiệm khác và nước không chứa clo