THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT MÔI TRƯỜNG NGÀNH NƯỚC VÀ NƯỚC THẢI

28 tháng 6, 2011

Các hoạt động của Hach Việt Nam trong tháng 5

Nhằm giới thiệu và cung cấp thông tin thiết thực cho các bạn sinh viên ngành môi trường tiếp cận, tìm hiểu thực tế về các thiết bị đo lượng, điều khiển tự động được sử dụng phổ biến, rộng rãi trong quá trình vận hành, kiểm soát chất lượng nước tại các hệ thống xử lý nước của các nhà máy, xí nghiệp trong hoạt động xử lý nước thải, nước cấp hoặc nước phục vụ trong công nghiệp sản xuất, Hach Việt Nam đã tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề tại một số trường đại học và viện nghiên cứu trong tháng 5 vừa qua.
Nằm trong hoạt động trên, ngày 12/5 phối hợp với khoa Môi trường, trường Đại học Khoa học Tự nhiên thành phố Hồ Chí Minh, Hach Việt Nam đã tổ chức buổi hội thảo về “ Thiết bị đo lường và kiểm soát trong quan trắc chất lượng nước”, đồng thời kết hợp với chương trình học bổng khuyến học (5 suất, mỗi suất 1,5 triệu đồng/suất) để trao tặng cho các bạn sinh viên có kết quả học tập khá giỏi và thành tích hoạt động xã hội tích cực của Khoa. Tại buổi hội thảo này, nhiều thông tin về ứng dụng thiết bị đo lường liên tục trong kiểm soát oxy hòa tan, chất hữu cơ, chất rắn cũng như việc lựa chọn thiết bị đo lường trong xử lý nước thải được giới thiệu và trao đổi với các bạn sinh viên và giảng viên.Giám đốc Công ty Thi Việt- Ông Ngô Hùng Dũng thay mặt Hach Việt Nam trao học bổng cho bạn Phan Như Nguyệt- lớp 07KMTBuổi hội thảo tại khoa Môi trường, trường ĐHKHTN-TPHCM

Cũng trong tháng 5, Hach Việt Nam đã có các buổi nói chuyện chuyên đề tại trường ĐH Tài Nguyên Môi Trường Hà Nội; ĐH Khoa Học Tự Nhiên-Hà Nội; Trung tâm Công nghệ Môi Trường thuộc ĐH Bách Khoa Hà Nội giới thiệu về các công nghệ đo lường, các bước cơ bản trong phân tích và các thiết bị ứng dụng để kiểm soát chất lượng nước liên tục.Buổi nói chuyện chuyên đề về thiết bị Hach tại trường ĐH Phương Đông với các bạn trong câu lạc bộ Công nghệ Sinh học & Môi trường – BEC


Buổi nói chuyện chuyên đề về thiết bị Hach tại trường ĐH Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội.