THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT MÔI TRƯỜNG NGÀNH NƯỚC VÀ NƯỚC THẢI

21 tháng 4, 2010

Ứng dụng sensor UVAS trong quan trắc chất ô nhiễm hữu cơ

Giới thiệu ứng dụng sensor UVAS trong đo đạc giá trị SAC của chất ô nhiễm hữu cơ để kiểm soát quy trình xử lý nước thải công nghiệp


Để quản lý quy trình xử lý nước thải hiệu quả, việc đánh giá chính xác mức độ các chất ô nhiễm trong nước thải là vô cùng quan trọng. Quan trắc liên tục cho phép phát hiện kịp thời mức độ chất hữu cơ cao trong nước thải đầu vào trạm xử lý, theo dõi liên tục và kiểm soát biến đổi đột ngột bên trong các bước quy trình xử lý và đánh giá được nước sau xử lý có đáp ứng nồng độ cho phép xả thải hay không.

Quan trắc nước thải công nghiệp và đầu vào trạm xử lý nước thải
Hình 1 biểu diễn sự tăng cao đột ngột chất ô nhiễm trong đầu vào của một trạm xử lý nước thải. Tải lượng hữu cơ cao có thể xuất hiện trong nước thải công nghiệp các ngành: giấy và bột giấy, thực phẩm và giải khát, sữa, xử lý kim loại

Theo dõi dòng xả thải trước khi xử lý và dòng vào nhà máy giúp cho người vận hành có điều kiện để điều chỉnh hệ thống xử lý cho hợp lý, có thể kiểm soát lượng bùn thải hoặc khi cần có thể đảo dòng tới bể lưu cho công việc xử lý tiếp theo.

Quan trắc sự biến đổi bất thường từ các quy trình xử lý bên trong
Nồng độ clo và natri hydroxit bị thay đổi bắt đầu từ hệ thống máy lọc kiểm soát mùi đến trước trạm xử lý có thể làm giảm BOD xuống mức thiếu hụt lượng thức ăn cung cấp cho vi sinh vật bao gồm lấy đi thành phần BOD-carbonic và BOD-nitơ.

Ngược lại, chất làm nổi hồi lưu từ bể ủ kị khí và bể nén bùn có thể tạo ra lượng hữu cơ cao trong giai đoạn chất hữu cơ đáng lẽ phải thấp (hình 2), kết quả gây ra nhu cầu oxy cao làm thiếu hụt oxy cho các bước xử lý hiếu khí tiếp theo.

Quan trắc dòng ra cuối cùng của trạm xử lýViệc đo đạc liên tục thông số SAC trong dòng ra của trạm xử lý nước thải cung cấp thông tin báo cáo hữu ích cho xác nhận việc xử lý BOD-carbonic đạt tiêu chuẩn.


Sản phẩm ứng dụng
Hach UVAS® sc Sensor đo các chất hữu cơ hòa tan mà có thể hấp thụ tia cực tím (UV) ở bước sóng 254nm. Đầu đo này rất hiệu quả trong việc quan trắc liên tục chất ô nhiễm hữu cơ mà không cần phải qua các bước thu thập mẫu, xử lý và phân tích với thuốc thử. Đầu đo được thiết kế có bộ phận gạt để tự động làm sạch bề mặt giúp giảm nhu cầu bảo dưỡng cho người vận hành.

Dựa vào việc chọn lựa độ rộng khe truyền sáng theo từng ứng dụng cụ thể, sensor này có thang đo linh động có thể ứng dụng đo đạc cho dòng vào đến dòng ra trạm xử lý hoặc tại đầu vào/ra giữa các quá trình xử lý trung gian.

Không có nhận xét nào: