THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT MÔI TRƯỜNG NGÀNH NƯỚC VÀ NƯỚC THẢI

18 tháng 1, 2011

Giải pháp kiểm soát chất dinh dưỡng trong xử lý nước thải

Bạn có từng suy nghĩ có điều gì đang bị bỏ sót trong việc đo đạc? Không xem tín hiệu cảnh báo có thể làm gia tăng chi phí sử dụng hóa chất và năng lượng tiêu thụ. Hach, nhà sản xuất đi đầu trong lĩnh vực quan trắc chất dinh dưỡng, là chuyên gia trong dịch vụ và cung cấp đầy đủ các thiết bị đo đạc liên tục tại quy trình và tại phòng thí nghiệm-giúp bạn có thể nhìn thấy được toàn bộ bức tranh của quá trình xử lý nước thải tại nhà máy.

Như bằng chứng thể hiện trong biểu đồ dưới đây, việc đo đạc không thường xuyên chỉ cho bạn thấy được một phần của bức tranh ấy. Với thiết bị đo lường của Hach cùng với các giải pháp cho phòng thí nghiệm, bạn có thể thấy được toàn bộ bức tranh.


Xử lý nước thải
Chi phí năng lượng và hóa chất đang gia tăng cùng với các quy định ngày càng chặt chẽ từ các cơ quan quản lý môi trường. Với Hach, chúng tôi hiểu và nắm bắt thách thức này và sử dụng liên tục các phản hồi của khách hàng để đưa ra các sản phẩm với sáng kiến mới cũng như các ứng dụng mới cho các sản phẩm hiện có để có thể làm giảm chi phí vận hành của khách hàng.

Đi đầu trong lĩnh vực quan trắc chất dinh dưỡng

Với sự gia tăng nitơ và photpho trong các nguồn nước, loại bỏ chất dinh dưỡng và quan trắc chúng ngày càng được quan tâm và bắt buộc kiểm soát theo luật định trong khi chi phí ngày càng tăng. Hãy để Hach giúp bạn làm thế nào tiết giảm việc sử dụng năng lượng và hóa chất cho việc xử lý. Hach có các thiết bị đo liên tục đa dạng và đầy đủ các dụng cụ, máy đo đạc phục vụ cho việc phân tích tại phòng thí nghiệm giúp cho bạn nhìn thấy được toàn bộ bức tranh.

Bạn có biết kiểm soát việc sục khí liên tục có thể tiết kiệm 20 đến 30% chi phí cho năng lượng tiêu thụ?

Việc đo lường liên tục tự động có thể giúp bạn tiết kiệm tiền và bảo vệ môi trường nhờ giảm thiểu việc sử dụng hóa chất và năng lượng. Việc quan trắc liên tục hay đo đạc với tần suất nhiều hơn giúp bạn thấy được toàn cảnh như thế nào?
Các giải pháp đo lường – Đo cái gì và đo như thế nào ?

Hach cung cấp các thiết bị đo lường liên tục cũng như giải pháp toàn bộ các các phân tích tại phòng thí nghiệm.
Giải pháp online
Ammoni: AMTAX™ sc Analyzer
Ammonium: NH4D sc Sensor
Oxy hòa tan: Luminescent Dissolved Oxygen (LDO®)
Nitrat: NITRATAX™ sc Sensor, NO3D sc Sensor
Chất hữu cơ: UVAS sc Sensor
pH/ORP: pH/ORP Sensor
pH: pH Sensor
Mức bùn: SONATAX sc Probe
Chất lơ lửng/Độ đục: SOLITAX® sc Sensor
Bộ lấy mẫu tự động: Sigma Samplers
Phần mềm quản lý dữ liệu: Hach Water Information Management Solutions

Giải pháp lab
Các máy đo: Quang phổ kế, máy so màu cầm tay
Oxy hòa tan: HQd Meter
ORP: HQd Meter
pH: HQd Meter
Chất lơ lửng/Độ đục: TSS Portable
Hóa chất
Ammonia: Thuốc thử, dung dịch chuẩn, test kit
BOD: Thuốc thử, dụng cụ phân tích đi kèm
Oxy hòa tan: Test kit
Nitrat: Thuốc thử, dung dịch chuẩn, test kit
Nitrit: Thuốc thử, test kit
pH: Test Kit, dung dịch đệm pH
Nitơ tổng: Thuốc thử, dung dịch chuẩn
TKN: Thuốc thử s-TKN
Các thông số chất dinh dưỡng: Thuốc thử

Máy phân tích phophat, model PHOSPHAX™ sc của Hach:

• Phát hiện ở từ mức 0 .05 mg/L
• Phản hồi trong 5 phút— gồm cả việc chuẩn bị mẫu

• Có thể lắp đặt sử dụng ngoài trời, kiểm soát tác động của môi trường xung quanh.

• Được thiết kế đặc biệt để lắp đặt dễ dàng ngay tại điểm đo.