THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT MÔI TRƯỜNG NGÀNH NƯỚC VÀ NƯỚC THẢI

24 tháng 2, 2011

Thuốc thử và dung dịch chuẩn phục vụ phân tích clo dư trong nước

Sử dụng với các máy quang phổ/so màu của Hach (DR5000, DR2800/2700, DR800 series, Pocket Colorimeter II)

Loại thuốc thử chứa trong ống thủy tinh AccuVac® ,

DPD Free Chlorine Reagent, AccuVac® Ampules, PK/25 (25 ống/hộp)
Được USEPA chấp nhận trong báo cáo phân tích nước uống sử dụng phương pháp test 8021 (DPD) của Hach
Các ống thủy tinh chứa sẵn một lượng thuốc thử chính xác cho mỗi phân tích và có thể dùng trực tiếp như cuvet chứa mẫu đo.
Thang đo: 0- 2.00 mg/L
Mã đặt hàng: 2502025


Loại thuốc thử chứa trong tép nhôm, Powder Pillows

DPD Free Chlorine Reagent, Powder Pillows, PK/1000 (1000 tép/hộp)
Được USEPA chấp nhận trong báo cáo phân tích nước uống sử dụng phương pháp test 8021 (DPD) của Hach
Lượng mẫu sử dụng cho một test: 10 mL
Thang đo: 0- 2.00 mg/L
Được hỗ trợ với hơn 20 kinh nghiệm DPD
Mã đặt hàng: 2105528


Dung dịch chuẩn clorua, 25-30 mg/L -Cl2, pk/20 - 2 mL PourRite Ampules (NIST) (ống chứa 2mL dung dịch, 20 ống/hộp)


Nồng độ: 25-30 mg/L - Cl2 (NIST)
Loại 2-mL PourRite(TM) Ampule
Mã đặt hàng: 2630020


Dụng cụ dùng mở ống 2-mL PourRite


Giúp thực hiện test nhanh chóng và hạn chế làm nhiễm bẩn dung dịch chuẩn. Cho ống chuẩn vào bên trong dụng cụ, bóp nhẹ hai bên cùng lúc. Nắp ống sẽ bị vỡ ra.
Mã đặt hàng: 2484600

Không có nhận xét nào: