THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT MÔI TRƯỜNG NGÀNH NƯỚC VÀ NƯỚC THẢI

27 tháng 2, 2013

WTOS (Water Treatment Optimisation Solutions) - Các giải pháp tối ưu hóa xử lý nước.Nhu cầu vận hành theo xu hướng bền vững là một thách thức duy nhất đối với các nhà máy xử lý nước hiện đại.
Cắt giảm các chi phí mà vẫn đảm bảo sự xả thải chặt chẽ theo quy định ngay cả trong những trường hợp quá tải đột ngột là mấu chốt của giải pháp tối ưu kiểm soát xử lý nước. Với việc tích hợp các module tối ưu hóa quá trình xử lý nước WTOS (Water Treatment Optimisation Solutions), những yêu cầu sau đây có thể được đáp ứng:
-       Tăng cường sự vận hành ổn định và sự tuân thủ của nhà máy
-       Độ tin cậy được gia tăng
-       Tiêu thụ năng lượng và hóa chất được giảm thiểu
-       Không cần bổ sung thêm các công tác xây dựng hoặc công trình
-       Thực hiện nhanh chóng
-       Các giải pháp chất lượng như là tiêu chuẩn
-       Có cung cấp trọn gói dịch vụ

W.T.O.S mang đến các giá trị sau:

Cung cấp các giá trị đầu ra tin cậy
Với WTOS, Hach thiết lập một tiêu chuẩn mới về độ tin cậy trong quá trình xử lý bằng hệ thống đo lường điều khiển vòng đóng (Closed loop) hoặc vòng mở (Open loop) cho một nguồn.
Với các module chuẩn dành cho hệ thống xử lý loại bỏ nitơ và photphat cũng như quản lý bùn, hệ thống xử lý được tối ưu mà không cho phép xảy ra rủi ro, W.T.O.S cung cấp các giá trị đầu ra ổn định.


Đo lường chuẩn xác cho việc điều khiển được tối ưu
Trái ngược với các phương pháp điều khiển phụ thuộc theo thời gian hay thể tích, các module W.T.O.S cho phép tải lượng và hoạt động theo thời gian thực. Nhờ đó mà lượng không khí hoặc hóa chất tối ưu được cấp vào hệ thống để xử lý đạt được mục tiêu như mong muốn của nhà máy.

Độ tin cậy trong vận hành cao
Hệ thống RTC (real time controller) của Hach phân tích các giá trị được gửi từ các sensor/analyzer lắp đặt trên hệ thống xử lý; nếu các giá trị không đúng hoặc không có sẵn thì W.T.O.S sẽ thông qua một chiến lược kiểm soát tốt nhất. Ngoài ra với việc vận hành đơn giản và tính rõ ràng cao, WTOS cung cấp độ tin cậy trong vận hành tối đa và giúp nhà máy tuân thủ chặt chẽ đối với tất cả giá trị đầu ra của dòng thải sau xử lý.

Các nhà máy xử lý nước thải không chỉ phải xử lý nước thải mà còn phải hoạt động hiệu quả về chi phí. Với chi phí năng lượng và hóa chất tăng cao, cùng với áp lực ngày càng tăng để tìm ra các giải pháp bền vững, tiết kiệm tiền đồng thời vẫn duy trì sự tuân thủ quy định ngày càng chặt chẽ và khó khăn hơn. WTOS đáp ứng các nhu cầu này với các giải pháp chi phí thấp và cung cấp hệ thống tích hợp đơn giản giúp cắt giảm chi phí liên quan từ giai đoạn bắt đầu xử lý nước cho đến kết thúc. Chiến lược kiểm soát toàn diện đảm bảo sự tiết kiệm dài hạn, sự tuân thủ và sự hoạt động ổn định của nhà máy.Một số module WTOS hiện có:
Module RTC101 P-hệ thống kiểm soát photpho
Tối ưu quá trình loại bỏ photpho hóa học
Giảm chi phí hóa chất
Giảm lượng bùn sinh ra


Module RTC105 N/DN-hệ thống kiểm soát quá trình nitrat hóa/khử nitrat hóa
Giảm thiểu năng lượng dùng cung cấp khí
Kiểm soát tin cậy NO3-N, NH4-N and Ntổng
Thiết lập sự cân bằng giữa Ntổng và NH4-N
Điều khiển tin cậy dựa vào các đo lường đã được chứng thực
Dễ dàng tích hợp vào cấu trúc sẵn có của nhà máy

Không có nhận xét nào: