THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT MÔI TRƯỜNG NGÀNH NƯỚC VÀ NƯỚC THẢI

19 tháng 3, 2009

Cảm biến đếm hạt trong chất lỏng HRLD Series Light Obscuration của Hiac


Cảm biến chuyên dùng để quan trắc ô nhiễm do hạt
Cảm biến đếm hạt trong chất lỏng HRLD Series Light Obscuration của Hiac sử dụng kĩ thuật diot phát tia laser để đo các hạt có kích thước từ 1.2 đến 600 microns cho nhiều loại lưu chất khác nhau. Đối với hạt kích thước 1.2 microns và lớn hơn, sự giảm ánh sáng là kĩ thuật được lựa chọn ưu tiên. Những cảm biến này được ứng dụng rộng rãi trong quan trắc ô nhiễm như là công suất thủy lực, dược và sản phẩm sinh học cũng như trong các ứng dụng cần sạch và chính xác. Nhiều ngành công nghiệp trước kia sử dụng kính hiển vi để đếm hạt đã thay đổi sang sử dụng cảm biến giảm ánh sáng để tăng độ chuẩn xác, độ tin cậy và hiệu suất. Độ lặp lại trong đếm hạt là tiêu chuẩn thiết yếu như tiêu chuẩn USP <788> và ANSI/NFPA/T2.9.6R1. Thông thường, độ lặp lại từ mẫu-đến mẫu cho ứng dụng đếm liên tục và tại phòng thí nghiệm có thể đạt hơn 10%. Nguồn sáng từ diot phát tia laser trong cảm biến HIAC không nhạy với sự chuyển động cũng như lực mạnh và cho kết quả chiếu sáng ổn định trong quá trình đếm hạt được chuẩn xác và lặp lại.

Các lưu chất thích hợp với từng loại cảm biến HRLD HIAC như sau:


Nhóm 1: HRLD-100/100HC/150/400/400HC
Thủy lực
Phosphate esters (Viton™ seals standard. Kalrez™ seals available for phosphate esters)
Nước phun
Dung môi Stoddard
Dầu điêzen Kerosene
Dầu đen (JP4, JP5)
Nước tinh khiết
Rượu cồn


Nhóm 2: HRLD-150JA/600JS (Nhóm 1, cộng:)
Aldehydes
Ketones
Esters
Aromatics Sulfuric acid
Phosphoric acid
Hydrochloric acid
Sodium hydroxide
Hydrogen peroxide
Ammonium hydroxide


Đặc điểm
■ Giới hạn nồng độ cao
■ Có mức tốc độ lưu lượng rộng
■ Thang áp suất vận hành rộng
■ Vận hành liên tục hoặc theo từng đợt
■ Chứng nhận kiểm chuẩn, có thể theo dõi qua dấu vết theo tiêu chuẩn của NIST


Ứng dụng
■ Quan trắc độ chính xác trong vận hành chu trình sạch theo từng đợt
■ Ổ đĩa cứng-kiểm tra độ sạch của thành phần
■ Kiểm tra máy lọc
■ Quan trắc quy trình liên tục
■ Kiểm tra dược phẩm USP <788>
■ Quan trắc điều kiện thủy lực trong lab và trên quy trình liên tục


Thông số hoạt động
Giới hạn áp suất: 69 bar (1000 psi)
Giới hạn nhiệt độ mẫu: 65°C (150°F)
Chế độ kiểm chuẩn: ASTM F658-87 (PSL spheres); ISO 4402 (ACFTD in oil); hay ISO 11171 (MTD trong oil). Đối với ứng dụng cho ngành Dược, độ phân giải của cảm biến có thể được kiểm tra ở xưởng tuân thủ USP <788>.

Khi đặt hàng, phân biệt
HRLD-100
HRLD-100HC
HRLD-150
HRLD-150JA
HRLD-400
HRLD-400HC
HRLD-600JS


Không có nhận xét nào: