THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT MÔI TRƯỜNG NGÀNH NƯỚC VÀ NƯỚC THẢI

18 tháng 3, 2009

Các ưu điểm của phiên bản nâng cấp phần mềm cho máy quang phổ Hach

Chi tiết về các tính năng mới

1.Menu hướng dẫn sử dụng bộ kit thẩm định
Với các kit thẩm định (LZV537 cho máy DR 2800 và DR 5000, LZV770 cho máy DR 2700) người sử dụng được chỉ dẫn thông qua nhiều kiểm tra phần quang học khác nhau trên máy bao gồm ánh sáng lạc, độ chuẩn xác quang và bước sóng. Sau khi hoàn tất bước kiểm tra, máy hiển thị rõ dòng PASS or FAIL. Các kết quả có thể gửi tới thiết bị lưu trữ USB, PC hoặc máy in.


2. Lưu chương trình đơn và chuyển sang một máy khác
Tính năng này sử dụng để chuyển một chương trình do người sử dụng lập ra từ một máy này sang máy khác bằng thiết bị lưu trữ USB. Tính năng này đặc biệt hữu ích cho các công ty lớn có nhu cầu cài đặt một chương trình đặc biệt cho nhiều máy.

3. Chức năng tự động gửi dữ liệu - Hach Data Trans
Với chức năng này, người sử dụng có thể lập trình cho máy tự động gửi dữ liệu tới một PC hoặc hệ thống LIMS. Người sử dụng không còn phải thao tác thủ công để gửi dữ liệu. Tự động chuyển dữ liệu tới một thiết bị lưu trữ USB thì không thể thực hiện.

4. Âm phát từ đồng hồ đếm thời gian dài
Tính năng này cho phép người sử dụng điều chỉnh độ dài của âm phát tín hiệu đếm thời gian. Khi độ dài được chọn, người sử dụng có thể chọn ra con số đặc trưng của tín hiệu audio giữa 4 và 25. Nên cho thời gian dài nếu vận hành máy ở môi trường có tiếng ồn.

5. Bản sao lưu máy
Bản sao lưu máy cung cấp khả năng lưu lại tất cả chương trình, dữ liệu đo đạc, ID người vận hành, ID mẫu đo, mật mã, và tất cả các dữ liệu có thể điều chỉnh vào thiết bị lưu trữ USB. Chức năng này rất có tiện lợi khi phải gửi máy đi sữa chữa.

6. Nhắc nhở thời gian dịch vụ
Nhắc nhở này giúp người sử dụng biết khi nào thời điểm dịch vụ đến hạn. Có thể bật và tắt chức năng này. Khách hàng có thể tự cài đặt phần này hoặc do bộ phận dịch vụ làm dựa trên hợp đồng dịch vụ. Khi cập nhật chương trình phần mềm cho máy, người sử dụng sẽ thấy phần nhắc nhở hiện ra khi khởi động lại máy.

7. Máy quét và lựa chọn bàn phím USB để nhập mã của của mẫu đo nhanh
Người sử dụng có thể gắn vào một bàn phím hay máy scan mã vạch để nhập vào ID mẫu hoặc ID người sử dụng nhanh chóng hơn so với sử dụng màn hình cảm ứng của máy. Mã vạch có thể được tạo ra khi sử dụng chương trình phần mềm như Dymo hay Corel Barcreate.

8. Tắt Sipper trong khi sử dụng TNTplus
Tính năng này cho phép người sử dụng tắt sipper trong khi vẫn cài đặt nó theo thứ tự đọc vial có mã vạch

9. Gửi tách riêng đường cong quét hay bảng dữ liệu từ Datalog
Người sử dụng có thể chọn gửi quét bước sóng hay phần Time course data từ Datalog dạng đường cong, bảng hoặc cả hai. Trước đây chỉ có một chọn lựa đó là gửi cả hai.

10. Dòng báo lỗi với chú dẫn
Để hỗ trợ xử lý tình huống, dòng nhắn báo lỗi nay được đi kèm với mã số của lỗi đó.

Không có nhận xét nào: