THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT MÔI TRƯỜNG NGÀNH NƯỚC VÀ NƯỚC THẢI

9 tháng 6, 2009

Một số điện cực IntellCAL mới dùng với dòng HQd

IntelliCAL pH ultra electrode: PHC281
Điện cực pHC281 được thiết kế với hai lớp cầu muối, có thể thay dung dịch điện ly bên trong, là loại điện cực kết hợp có kèm cảm biến nhiệt độ bên trong. Loại mới này có chiều dài dây 1 hoặc 3 m và sử dụng cho phòng thí nghiệm. Điện cực có thời gian phản hồi nhanh trong mẫu có pH khó xác định, lực ion thấp hoặc nước có độ nhiễm bẩn cao. Có đặc điểm là cầu muối mở với dung dịch nhớt bên trong. Kiểu chai mới loại 59 mL chứa 2.44 M KCl Electrode Filling Solution có kèm theo điện cực.
Oxidation Reduction Potential (ORP/Redox) Electrodes
Standard Gel-filled MTC101:
Điện cực MTC101 chỉ có một cầu muối và không thay thế được dung dịch bên trong vì được thiết kế theo loại điện cực kết cực sử dụng gell và có sẵn cảm biến nhiệt độ. Có thể chọn loại có dây cáp dài 1m hoặc 3m và thích hợp sử dụng tại phòng thí nghiệm. Điện cực cho kết quả đo trực tiếp các giá trị mV trong nước thải, nước uống và các ứng dụng thông thường khác với đặc điểm đĩa platinum phẳng 4mm dễ dàng cho việc làm sạch và đánh bóng.Rugged Gel-filled MTC101:
MTC10105, MTC10110, MTC10115 hay MTC10130 là loại điện cực kết hợp có cầu muối kép, gell bên trong không thay thế được và có sẵn cảm biến nhiệt độ. Kiểu thiết kế hai cầu muối giúp ngăn ngừa sự nhiễm bẩn từ mẫu khi đo trong môi trường bẩn. Có thể chọn loại có dây dài 5, 10, 15 hay 30 m và thích hợp sử dụng đo đạc tại hiện trường. Điện cực cho kết quả đo trực tiếp các giá trị mV trong nước thải, nước uống và các ứng dụng thông thường khác với đặc điểm đĩa platinum phẳng 4mm dễ dàng cho việc làm sạch và đánh bóng.


Refillable MTC301:
MTC301 là loại một cầu muối, điện cực kết hợp có thể thay dung dịch bên trong. Điện cực (ORP/Redox) có sẵn cảm biến nhiệt độ. Có thể chọn loại dây dài 1 hay 3m và thích hợp sử dụng tại phòng thí nghiệm. Điện cực cho kết quả đo ORP/Redox trong nước thải, nước uống và các ứng dụng thông thường khác. Trong thiết kế chai loại 59 mL chứa 3 M dung dịch KCl bão hòa với AgCl có đi kèm với điện cực.


Điện cực chọn lọc Natri: ISENa381
ISENa381 là loại điện cực kết hợp có cầu muối kép, cảm biến nhiệt độ bên trong và dung dịch điện ly thay thế được. Có thể chọn loại dây dài 1 hay 3m và thích hợp sử dụng tại phòng thí nghiệm. Điện cực này đo nồng độ natri có trong các mẫu nước. Trong thiết kế chai loại 59 mL chứa 0.02 M NH4Cl Electrode Filling solution có đi kèm với điện cực.


Không có nhận xét nào: