THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT MÔI TRƯỜNG NGÀNH NƯỚC VÀ NƯỚC THẢI

1 tháng 3, 2010

Máy Ultraturb plus-ứng dụng đo độ đục của nước cấp sau khi xử lý

Đo độ đục tại đầu ra của nhà máy xử lý nước cấp


Ưu điểm

Cảnh báo sớm các nguy cơ vượt quá giới hạn cho phép trước khi tới trạm bơm vào hệ thông phân phối.

Thu thập dữ liệu cho mục đích báo cáo theo tiêu chuẩn đầu ra.

Độ đục là một đặc điểm thiết yếu để đánh giá chất lượng nước cấp. Nước trong chỉ thị chất lượng cao và không có các vấn đề về mặt cảm quan.

Các chất rắn và hạt phân tán trong nước có thể đóng vai trò như giá thể cho các động vật ký sinh, vi rút, vi khuẩn, mầm bệnh và cũng có thể tạo ra một dạng bao bọc làm cản trở chất diệt khuẩn.

Các giới hạn về độ đục được đưa ra nhằm bảo đảm về mặt cảm quan và mức vệ sinh an toàn của nước sử dụng.

Máy đo độ đục chính xác ULTRATURB plus thích hợp ứng dụng để theo dõi độ đục liên tục trên dòng dẫn của nước cực sạch cho tới nước có độ đục trung bình. ULTRATURB plus sử dụng cần gạt tự động làm sạch hệ thống buồng đo bên trong máy dựa vào trục điều khiển bởi từ trường.


Giới thiệu

Tuân theo DIN 2000 (Deutsches Institut fur Normung), nước cấp phải là không màu và trong suốt. Độ truyền suốt của nước là một tiêu chí chất lượng quan trọng nhất, về mặt cảm quan nó sẽ tạo độ yên tâm cho người sử dụng.

Theo Chỉ thị nước uống của Ủy ban Châu Âu (EU), mức độ đục phải được người sử dụng chấp nhận được và không có sự thay đổi bất thường. Khi xử lý nước bề mặt, mục tiêu phải là giá trị của thông số chỉ thị không vượt quá 1.0 NTU (đơn vị độ đục Nephelo) tại dòng ra của nhà máy xử lý nước cấp.

Theo quy định tiêu chuẩn nước uống trước đây của Đức, nước cấp phải không có chứa các mầm bệnh. Giá trị giới hạn là 1.5 đơn vị độ đục/formazin (NTU/FNU). Với phiên bản cập nhật mới, giá trị giới hạn là 1.0 NTU tại đầu ra để tương ứng với Chỉ thị nước uống của EU. Có nhiều nhà máy xử lý nước cấp ở Đức tuân thủ theo điều luật này và nước cấp luôn duy trì ở mức 0.1 FNU.

Ngoài khía cạnh cảm quan, vệ sinh cũng đóng một vai trò chính trong quan trắc độ đục. Các hạt không hòa tan có thể là giá thể cho các vi trùng, vi rút hay vi khuẩn nguy hại tồn tại phát triển và có thể cản trở hiệu quả diệt khuẩn trong nước nếu chất diệt khuẩn cung cấp không đủ.

Các đơn vị của độ đục

FNU=Formazine Nephelometric Units, là đơn vị hiệu chuẩn xác định theo ISO 7027 để đo độ đục bởi ánh sáng tán xạ tại 860nm ở góc 90°.

FTU= Formazine Turbidity Unit, là đơn vị hiệu chuẩn cơ bản dùng Formazine trong xử lý nước để đo độ đục theo phương pháp tán xạ ánh sáng.

NTU=Nephelometric Turbidity Unit, là đơn vị hiệu chuẩn để đo độ đục theo phương pháp tán xạ ánh sáng trắng tại 90° theo tiêu chuẩn kỹ thuật của US-EPA (Environmental Protection Agency, USA) dựa vào dung dịch formazine.

TE/F=Turbidity unit/ Formazine, là đơn vị hiệu chuẩn để đo độ đục theo phương pháp tán xạ ánh sáng.

FAU= Formazine Attenuation Units, là đơn vị hiệu chuẩn tuân theo ISO 7027 để đo độ đục bởi ánh sáng tán xạ dựa vào dung dịch formazine.

EBC=European Brewery Convention, là đơn vị hiệu chuẩn để đo độ đục trong bia rượu dựa theo phương pháp tán xạ ánh sáng tại 860 nm ở góc 90° trong dung dịch chuẩn Formazine.

Ghi nhớ: 1FNU=1TE/F=NTU=1FTU; 1EBC=4FNU

Mục đích đo

Theo dõi tiến trình xử lý

Với việc đo đạc độ đục liên tục tại dòng ra, giá trị có được dùng so sánh với mức giới hạn có thể được theo dõi và ghi nhận. Đo liên tục giúp đảm bảo mức tin cậy của hiệu suất xử lý tại nhà máy và có thể phát hiện lỗi hay sự cố trong quá trình xử lý nếu xảy ra.

Kiểm soát quy trình

Hình 2 cho biết số liệu độ đục ghi nhận được từ đầu ra của một nhà máy xử lý nước cấp trong 2 tuần rưỡi. Nước cấp từ nhà máy có mục tiêu xử lý đạt < 0.050 FNU, ngoại trừ một số thời điểm do mưa lớn và lụt xảy ra. Còn lại, các giá trị luôn duy trì dưới mức quy định.

Hình 2


Trong ví dụ này, độ đục được sử dụng kết hợp với các thông số khác để kiểm soát hệ thống diệt khuẩn. Quá trình ozon hóa và clo hóa bắt đầu ngay khi độ đục vượt giới hạn cho phép và sau đó sẽ ngưng quá trình xử lý này khi độ đục đã trở lại mức chấp nhận.

Kỹ thuật đo đạc thích hợp

Để đo độ đục ở dòng chảy ngang trong môi trường nước trung bình đến cực sạch, ULTRATURB plus được khuyến khích sử dụng. Phương pháp đo đáp ứng theo tiêu chuẩn DIN EN 27027/ISO 7027.

ULTRATURB plus sử dụng cần gạt tự động làm sạch hệ thống buồng đo bên trong máy dựa vào trục điều khiển bởi từ trường. Khoang đo có thể được làm sạch mà không cần thêm dụng cụ nào. Giới hạn phát hiện cực thấp với giá trị đọc mẫu trắng là 0.008FNU khi so sánh với các model máy khác.

Chi phí vận hành cũng giảm đáng kế vì chỉ tốn chi phí thay thế cần gạt. Chu kì thay tùy thuộc vào mức độ sử dụng.

Với khả năng thể hiện nhiều đơn vị đo các thông số khác nhau, hai điểm đo đạc có thể thực hiện đồng thời để có thể kết hợp giá trị đo độ đục với các máy đo khác như là NITRATAX (đo nitrat) và UVAS (đo SAC).

ULTRATURB plus có hệ thống bù trừ bọt khí như sự hình thành bọt khí nhanh chóng có thể được ngăn ngừa dựa vào thiết kế và các bọt khí sinh ra khi đo đạc có thể bù trừ thông qua thuật toán.

ULTRATURB plus khi lắp đặt vào hệ thống phải tránh bị tiếp xúc trực tiếp với ánh mặt trời hoặc nước mưa. Có thể gắn vào tường qua các lỗ khoan sẵn trên khung máy.


Không có nhận xét nào: