THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT MÔI TRƯỜNG NGÀNH NƯỚC VÀ NƯỚC THẢI

13 tháng 7, 2009

Ứng dụng Hach WIMS trong quản lý dữ liệu ở thành phố Salem, Oregon, Mỹ


Năm 2003, thành phố Salem, Oregon đã bắt tay thử nghiệm một dự án kéo dài vài năm để xác định việc xây dựng một vùng đất đầm lầy có tiếp cận-hệ thống cải tạo tự nhiên (NRS)- có thể cung cấp một hướng giải quyết mới cho hệ thống thải được xả trực tiếp vào sông Willamette. Nhiệm vụ của NRS là chứng minh việc sử dụng hệ thống tự nhiên như một phương pháp bền vững làm sạch dòng thải ra, cải thiện chất lượng nước và đưa ra việc quản lý và cấp nước cải tạo cũng như xác định quy trình có phù hợp với lưu vực sông Williamette hay không. Bao quanh với diện tích xấp xỉ 40 mẫu sát ngay nhà máy xử lý nước thải Willow Lake của thành phố, dự án kiểm tra hiệu quả của NRS trong việc làm sạch đầu ra. Điều thú vị đáng quan tâm đó là khả năng của NRS trong việc làm giảm nhiệt độ nước và nồng độ ammonia trong suốt mùa hè. Nếu việc làm giảm này có thể thực hiện được thì việc đầm lầy xây dựng nên có thể tạo ra một môi trường sống cho các loài cá đang bị đe dọa.

Vấn đề khó khăn
Chính quyền thành phố cần một sản phẩm quản lý dữ liệu để kiểm soát một lượng lớn dữ liệu được tập hợp và phân tích để xác định thành công của NRS. Sản phẩm quản lý dữ liệu cần phải lấy được dữ liệu từ nhiều nguồn, lưu trữ một lượng dữ liệu đáng kể có được từ dự án và trình bày dữ liệu theo một định dạng mà có thể sử dụng phân tích hàng loạt một cách dễ dàng.

Giải pháp
Trong thời gian đó, chính quyền đã tận dụng hệ thống OPS, Inc. (nay gọi là Hach Water Information Management Solution™ hay Hach WIMS™) để thu thập hàng loạt thông tin về quy trình xử lý và vận hành hệ thống của họ để đảm bảo tuân thủ các điều luật của bang và tiểu bang đặt ra. Nhận ra rằng Hach WIMS có thêm khả năng quản lý dữ liệu từ NRS, chính quyền thành phố quyết định xúc tiến việc sử dụng Hach WIMS như một công cụ quản lý dữ liệu. “Sản phẩm Hach WIMS là phương tiện để tham gia thu thập các dữ liệu liên quan” Stephanie
Eisner, giám sát dự án NRS đã nói. “Các khả năng thu thập dữ liệu và trình bày của nó giúp chúng ta phân tích tổng hợp toàn bộ dữ liệu của dự án thử nghiệm này”
Đến bây giờ, Hach WIMS đã sưu tập dữ liệu được hơn 5 năm trong khi đó thành phố vẫn tiếp tục kiểm tra và phân tích NRS. Nhiệt độ và nồng độ của ammonia đã được giảm bớt nhưng tính khả thi cho toàn bộ đầm lầy vẫn còn nhiều vấn đề đặt ra do tính sẵn có của số lượng đất đai yêu cầu. Việc tiếp cận NRS đã gây sự chú ý đến nhiều cộng đồng, những người muốn củng cố môi trường thông qua việc phát triển vùng đất đầm lầy của họ. Với khả năng xuất dữ liệu dễ dàng, Hach WIMS cho phép chính quyền chia sẻ bài học kinh nghiệm với các thành phố khác. Sự cộng tác giữa thành phố Salem và Hach giúp thành phố cũng như các cộng đồng khác về một khả năng đầu tư vào tương lai cho cộng đồng của họ.

Theo Hach Company, Hệ thống cải tạo tự nhiên (NRS) của thành phố Salem ,
www.hach.com/imKhông có nhận xét nào: