THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT MÔI TRƯỜNG NGÀNH NƯỚC VÀ NƯỚC THẢI

14 tháng 7, 2009

UV-Đo nhanh nitrate và độ hấp thụ

Đo bằng tia UV – Kiểm tra độ hấp thụ và nitrate nhanh và kinh tế
Máy quang phổ tử ngoại khả kiến Hach DR 5000 có thêm phương pháp UV-nitrate và UV-254 (thành phần hữu cơ hấp thụ tia UV ở bước sóng 254nm) nằm trong các chương trình được cài đặt sẵn (Xem bảng dưới đây). Ứng dụng trong lĩnh vực sinh hoạt và công nghiệp, phương pháp đo đạc dùng UV này cho kết quả phân tích nhanh và kinh tế hơn để kiểm tra hiệu suất, kiểm định sự tuân thủ và kiểm tra chất lượng sản phẩm.
Các hợp chất hữu cơ và một số thành phần vô cơ như nitrate có thể được đo trực tiếp trong phổ ánh sáng tia cực tím (UV) . Những hợp chất hấp thụ UV này là không màu, không cần dùng thuốc thử để tạo màu. So sánh với phương pháp phân tích so màu truyền thống thì phương pháp đo UV trực tiếp này sẽ tiết kiệm thời gian đo đạc và chi phí sử dụng hóa chất.
Nguồn sáng từ đèn deuterium thông thường cung cấp năng lượng để thực hiện việc đo sự hấp thụ UV. Loại cell thủy tinh bằng borosilicate tiêu chuẩn được sử dụng trong phép đo màu sẽ hấp thụ ánh sáng trong vùng UV và do đó không thể sử dụng trong phương pháp này nên phải dùng các cell chứa mẫu bằng thạch anh.
Cạnh vùng UV (200 đến 380 nm), phép đo UV có thể được sử dụng để theo dõi phần nào đó một phản ứng hóa học thông qua việc xác định sự tăng hay giảm độ hấp thụ của thành phần phản ứng. Chúng cũng có thể xác định độ hấp thụ của một hợp chất đơn nào đó một cách trực tiếp. Trong hóa học nước, đo bằng UV giúp đo được trực tiếp các hợp chất nitrate trong nước ngầm hoặc nước có thành phần hữu cơ thấp. Phương pháp UV-254 dùng xác định thành phần hữu cơ trong nước dựa vào sự hấp thụ ánh sáng của hợp chất hữu cơ tại bước sóng 254 nm. Độ hấp thụ tại bước sóng 254 nm liên quan mật thiết với nồng độ của hợp chất hữu cơ mà có thể phản ứng với chlorine tạo thành sản phẩm phụ của quá trình khử trùng trong xử lý nước uống. Giá trị UV-254 được dùng để xác định SUVA trong kiểm định sự tuân thủ với các yêu cầu Tăng cường sự đông tụ của Luật Disinfection/Disinfection By-Products (D/DBP) quy định. Sự linh hoạt của chương trình trong DR 5000 kết hợp với chức năng quét bước sóng giúp thiết bị có thể đáp ứng bất kì nhu cầu phân tích nào.Không có nhận xét nào: