THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT MÔI TRƯỜNG NGÀNH NƯỚC VÀ NƯỚC THẢI

18 tháng 12, 2008

Chương trình phần mềm HachLink™ 2000

HachLink™ 2000 là phần mềm giao tiếp lập trình đặc biệt để tự động chuyển các số liệu đo đạc từ các thiết bị phân tích của Hach lưu trữ thành file trong máy tính. Với việc chuyển trực tiếp file số liệu vào máy tính, người sử dụng không cần phải sao chép thủ công số liệu và mất thời gian cũng như hạn chế được các lỗi đánh máy trong quá trình sao chép như trước nữa. Việc phân tích cũng thuận tiện hơn với ngày tháng, thời gian và số lượng mẫu cũng như các thông tin chi tiết khác đều đã được tự động ghi lại.
Phần mềm không bao gồm định dạng trình bày sẵn nhưng thay vào đó số liệu có thể được chuyển trực tiếp vào tập tin định dạng của Microsoft® Windows® có sẵn, file văn bản hoặc dạng hiển thị kiểu biểu đồ. Các file này có thể được chuyển tiếp tới cá nhân khác thông qua Windows Outlook™ . Sự linh hoạt trong định dạng file giúp cho người sử dụng có thể quản lý số liệu cho các ứng dụng chuyên biệt, có ý nghĩa cho việc tuân thủ chuẩn thực hành thí nghiệm tốt hoặc đơn giản chỉ là nhu cầu thuận tiện trong việc ghi lại số liệu.
Ứng dụng sản phẩm
HachLink™ 2000 cho phép đưa trực tiếp file số liệu vào máy tính từ các thiết bị phòng lab của Hach như sau:
Quang phổ kế: DR/4000, DR/3000, DR/2010, DR/2000
Điện kế: sension™2, sension3, sension4, sension5, sension6, sension7, sension8, sension156, sension378; EC20, EC30, EC40,DO175, CO150
Máy đo độ đục: 2100AN, 2100AN IS, 2100N, 2100N IS
Máy so màu: DR/820, DR/850, DR/890
Bộ BODTrak™ Apparatus và bộ phân tích HSA-1000
Mỗi thiết bị cần một loại dây cáp kết nối riêng. Ngoài ra đối với thiết bị hãng khác phần mềm cũng có loại cổng nối chung cho đầu ra của các thiết bị đó.

Các đặc tính mới

HachLink™ 2000 Software có nhiều cải tiến đáng kể so với các phiên bản trước, giúp quản lý dữ liệu tối đa và hiệu quả.
Cho phép truyền dữ liệu đồng thời từ nhiều thiết bị thông qua cổng nối với máy tính hoặc bảng mở rộng (trước đây chỉ hỗ trợ tiếp nối một cổng để truyền dữ liệu từ 1 thiết bị)
Số liệu đồ thị, áp dụng các thông số đồ thị xác định và các mục lựa chọn, in đồ thị
Cho phép mở nhiều cửa sổ với các cổng khác nhau và định dạng khác nhau. Người sử dụng có thể chọn định dạng tự do, theo bảng hay theo đồ thị.
Cho phép chuyển số liệu trực tiếp vào Excel 97 hay Excel 2000. Khi kết nối để truyền dữ liệu vào máy tính người sử dụng có thể chọn lựa định dạng file lưu trữ. Có thể dẫn ngay tới file Excel bất cứ khi nào đang thu thập số liệu bằng cách nhấp chuột hai lần lên cửa sổ định dạng theo bảng. Nếu định dạng tự do được lựa chọn người sử dụng không thể chuyển ngược lại dạng bảng hoặc tạo biểu đồ sau đó.
Cập nhật các file dữ liệu và đồ thị liên tục. Khi chương trình HachLink™ 2000 Software và Excel cùng được mở, Excel sẽ lập tức tiếp tục nhận số liệu thêm vào.
Dữ liệu chuyển vào Excel 97 hay Excel 2000 trực tiếp khi nhấp chuột hai lần vào cửa sổ bảng số liệu
Cho phép mở rộng chức năng giúp đỡ on-line
Chấp nhận cả đầu ra không phải từ thiết bị của Hach, người sử dụng cho “generic” từ danh sách các loại thiết bị và cài đặt đầu ra tương ứng
Hỗ trợ máy mới senION156 và senION 378
Đưa ra hộp thoại lựa chọn các thông số đặc biệt khi nhấn chọn theo thiết bị
Cho phép tạo tập tin số liệu gửi được qua Windows Outlook
Bao gồm cả tập tin làm mẫu mà người sử dụng thực hiện trước khi chuyển số liệu thực.

Yêu cầu hệ thống
Để cài đặt và chạy chương trình này, máy tính và phần mềm phải tương thích tối thiểu các yêu cầu sau:
PC với 486/100 MHz hay cao hơn
Hệ điều hành Windows 95,98, 2000 hay NT 4.0
32MB RAM
Đĩa cứng 20MB hay nhiều hơn
Đĩa mềm 3 ½ in. floppy disk hoặc đầu đĩa CD-ROM
Màn hình VGA với 640 x 480 hay độ phân giải cao hơn, 256 colors
Chuột hoặc thiết bị điểm khác
Cổng 9-pin ( hay 25-pin với 9-pin adapter)

Mã sản phẩm
49665-00 HachLink™ 2000 Software, CD-ROM
49674-00 HachLink™ 2000 Software, 3 /2" diskettes (pkg/6 diskettes)
Dây cáp nối máy tính đi kèm
48129-00 DR/4000 và DR/2010 Spectrophotometers; HSA-1000 Analyzer
49669-00 DR/3000 Spectrophotometer
49670-00 DR/2000 Spectrophotometer
49502-00 2100AN, 2100 AN IS, 2100N, và 2100N IS Turbidimeters
49671-00 tất cả sension kế; EC20, EC30, EC40, DO175 và CO150
49672-00 bộ dụng cụ BODTrak


Không có nhận xét nào: