THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT MÔI TRƯỜNG NGÀNH NƯỚC VÀ NƯỚC THẢI

16 tháng 12, 2008

Kiểm soát Oxy hòa tan trong quá trình xử lý bằng bùn hoạt tínhQuá trình bùn hoạt tính làm giảm nhu cầu oxy sinh hóa (BOD) và tổng chất rắn lơ lửng (TSS) đến 95%, được ứng dụng hầu hết trong các nhà máy xử lý nước thải hiện nay ở Mỹ.
Duy trì hoạt động của vi khuẩn
Khi nước thải được dẫn vào nhà máy xử lý, các chất rắn kích thước lớn sẽ sa lắng tại bể lắng sơ cấp và được loại bỏ. Những phần còn lại là chất rắn lơ lửng không thể lắng tụ hoặc nổi trên bề mặt bể lắng sơ cấp. Quá trình bùn hoạt tính dựa vào các vi khuẩn hiếu khí trong nước thải để chuyển đổi các chất rắn lơ lửng hữu cơ thành chất rắn ổn định và có thể loại bỏ từ quá trình xử lý này. Nhân viên vận hành nhà máy phải điều khiển lượng bùn tuần hoàn (RAS) không thay đổi vì đó là nguồn cung cấp vi khuẩn hữu ích để duy trì lượng vi khuẩn hoạt động trong bể sục khí và lượng bùn hoạt tính thải bỏ (WAS). Việc kiểm soát chặt chẽ các dòng này giúp duy trì khối lượng vi khuẩn cần thiết để khử các chất rắn lơ lửng hữu cơ thành chất rắn vô cơ có thể lắng được.
Bao hàm chi phí năng lượng
Quá trình bùn hoạt tính đòi hỏi cung cấp lượng oxy thích hợp cho vi khuẩn hiếu khí tồn tại. Sự thổi khí trong các nhà máy bùn hoạt tính sinh hoạt chiếm đến 40% chi phí tiêu thụ năng lượng tổng cộng cho thiết bị máy móc. Việc vận hành nhà máy hiệu quả là cần thiết phải duy trì khối lượng DO trong quá trình bùn hoạt tính đạt mức tối ưu, vừa cung cấp đủ oxy cho vi khuẩn hoạt động vừa kiểm soát được chi phí cho năng lượng.Hệ thống oxy hòa tan HACH LDO™ dùng công nghệ phát quang để quan trắc và điều khiển lượng DO trong bể sục khí. Không giống như hệ thống đo DO thường dùng hai điện cực âm dương và chất điện ly trong điện cực, đầu dò LDO theo công nghệ mới này không tiêu thụ oxy và không bị độc hại bởi các thành phần khác trong nước thải. Hệ thống HACH LDO này kết hợp chặt chẽ với một cảm biến có tuổi thọ cao ít cần bảo trì so với loại truyền thống. Đầu dò được thiết kế theo tiêu chuẩn công nghiệp và được bảo hành 3 năm và bảo hành 1 năm đối với cảm biến DO.

Không có nhận xét nào: