THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT MÔI TRƯỜNG NGÀNH NƯỚC VÀ NƯỚC THẢI

6 tháng 1, 2009

Bộ thiết bị BODTrak(TM), BODTrak II (TM), 115/230 Vac, 50/60 Hz


Phân tích BOD không quan sát: phương pháp BOD pha loãng 5 ngày theo tiêu chuẩn cần sự chuẩn bị mẫu và thực hành để thu được kết quả tin cậy. Với thiết bị kiểm soát BOD thu nhỏ quy trình của Hach và phương pháp đo BOD đơn giản nhiều khó khăn về mặt kỹ thuật trong phân tích BOD đã được loại bỏ.
Với sự ổn định nhiệt độ tự động, liên tục đọc số liệu và tự động tắt, thiết bị đo BODTrak đã đơn giản hóa thí nghiệm BOD, thiết bị tiến hành khuấy đều mẫu nước thải trong các chai BOD đã được cho hóa chất từ túi chất đệm dinh dưỡng BOD cung cấp sẵn của Hach. Nối các chai với cảm biến áp suất của thiết bị, chọn một trong bốn mức (0 đến 35 mg/L, 0 đến 70 mg/L, 0 đến 350 mg/L or 0 đến 700 mg/L), và ủ. Có thể chọn thời gian đo 5, 7 hay 10 ngày.
Mô tả chi tiết
Nguyên tắc hoạt động
Trong quá trình phân tích, các cảm biến cực nhạy có trong thiết bị liên tục quan trắc sự thay đổi áp suất tương quan với việc sử dụng oxy do mẫu. Thiết bị sẽ chuyển đổi giá trị đo trực tiếp ra đơn vị mg/L BOD, không cần phải tính toán hay ngoại suy thêm. Thiết bị này cũng giúp loại bỏ việc dùng áp kế thủy ngân và nhu cầu xác định DO hòa tan.
Cơ chế khuấy trộn tự động liên tục xáo trộn mẫu để đẩy nhanh việc trao đổi oxy. Khuấy từ không sử dụng môtơ, giảm nhu cầu bảo trì và hoạt động liên tục với kết quả chắc chắn. Khí cacbonnic sinh ra bởi quá trình oxy hóa của sinh vật được thu hồi bằng cốc đậy kín bằng tinh thể lithium hydroxit bên trong mỗi chai BOD và giúp cho việc đo áp suất phản ánh chính xác lượng oxy tiêu thụ.
Với phương pháp đo BOD của Hach, chỉ có sự thay đổi vật lý xảy ra và mẫu được giữ nguyên cho phép đọc liên tục, sự thay đổi diễn ra như trong tự nhiên. Hệ thống kín hoạt động độc lập với sự thay đổi khí áp. Tại các thời điểm kết thúc quá trình ủ, thiết bị sẽ tự động tắt.

Biểu diễn và truyền kết quả
Thiết bị cập nhật kết quả và xử lý số liệu số, cho phép lưu trữ 480 điểm trong suốt một thí nghiệm. Có thể kiểm tra tốc độ BOD tại bất cứ thời điểm nào thông qua màn hình LCD hiển thị đường cong BOD cho bất cứ bình mẫu phân tích, được lựa chọn bằng ấn phím tương ứng. Thông tin hiển thị gồm có ngày tháng bắt đầu tiến hành, giá trị BOD hiện tại và thang đo đang tiến hành. Để xem lại số liệu chi tiết hơn, chỉ cần di chuyển con trỏ dọc theo đường cong BOD, số thứ tự mẫu, giá trị BOD và thời gian sẽ hiện thị tại vị trí con trỏ trên màn hình.
Số liệu có thể tải xuống máy tính liên tục và lưu lại đến khi kết thúc thí nghiệm thông qua cổng giao tiếp RS232. Số liệu có thể được sắp xếp và vẽ thành đồ thị bằng bất cứ chương trình cơ sở dữ liệu hay bảng tính nào mà có thể làm việc với các tập tin văn bản thông thường.
Các ưu điểm chính:
Tự động tắt tạo sự yên tâm khi tiến hành thí nghiệm
Cảm biến áp suất nhạy không cần dùng đến áp kế thủy ngân
Tự động thu thập dữ liệu và lưu trữ trong bộ nhớ không bay hơi hạn chế dẫn đến sai số và đọc số liệu.
Có bàn phím thuận tiện cho việc cài đặt và đọc chương trình, đường cong BOD cho bất cứ mẫu nào.
Các phím gõ đơn giản cho phép hiển thị đồ thị, in ấn trực tiếp qua máy in.
Cổng RS232 cho phép tải dữ liệu ra máy tính
Kiểm soát độc lập 6 kênh cho phép xác lập thời gian bắt đầu và thí nghiệm khác nhau của 6 mẫu.
Màn hình LCD thể hiện liên tục kết quả đo và giúp xác định giá trị BOD tức thời. Cho biết thời điểm bắt đầu, giá trị BOD hiện tại và mức đo cũng như thời gian thực.
Sử dụng khuấy bằng cá từ thay thế cho môtơ đảm bảo sự chuyển đổi oxy được tối ưu trong mẫu trong thời gian thí nghiệm.
Bảng hướng dẫn mô tả cụ thể từ việc cài đặt máy đến hướng dẫn trình tự phân tích đơn giản.
Việc pha loãng mẫu đơn giản hơn, giúp đo được các mẫu có giá trị BOD cao.
Các tính năng tiêu chuẩn:
Tự động ổn định nhiệt độ
Đọc số liệu liên tục
Tự động kết thúc
Có 4 thang nhiệt độ đo (0 đến 35 mg/L, 0 đến 70 mg/L, 0 đến 350 mg/L or 0 đến 700 mg/L), và chế độ ủ
Thời gian thí nghiệm có thể chọn 5, 7 hay 10 ngày.
Thông tin đặt hàng cho thiết bị BODTrak II
2952400 Thiết bị BODTrak II, 115/230 Vac; gồm dây cắm theo chuẩn Bắc Mỹ và Châu Âu, thiết bị tự động đóng tắt nguồn, 6 chai BOD, 6 cá từ, 6 cốc bịt kín, muỗng, 50 BOD túi đệm chất dinh dưỡng (Nutrient Buffer Pillows) và các viên KOH (Potassium Hydroxide Pellets)

Thuốc thử
1416066
BOD Nutrient Buffer Pillows; 300 mL, 50/pk
31425 Potassium Hydroxide Pellets
1486610 Dung dịch BOD chuẩn; dùng cho phương pháp đo áp, glucose và glutamic acid, 3000 mg/L, 10 mL Voluette® Ampules, 16/pk

Các linh kiện thay thế
714421
Chai, BODTrak II; thủy tinh, hỗ phách, 6/pk
2952500 Thiết bị nối nguồn điện; tự động bật- tắt
2959200 Dây điện , North American
2959100 Dây điện, continental European
2959500 Seal Cup
2959400 Cá từ, BODTrak II
1225700 Muỗng
2959300 Dây cáp RS232 ; để chuyển dữ liệu đến PC

Các linh kiện phụ
2960100 Máy in; Citizen PD-24 với cáp, 100-240 Vac
2616200 Tủ ủ, BOD, 110 Vac; nén, hiệu 205
2616202 Tủ ủ, BOD, 220/240 Vac; nén, hiệu 205
2270800 Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater

Không có nhận xét nào: