THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT MÔI TRƯỜNG NGÀNH NƯỚC VÀ NƯỚC THẢI

2 tháng 2, 2009

HIAC 9703, hệ thống đếm hạt lỏng


Cung cấp những quy trình để phân tích tại phòng thí nghiệm đơn giản nhất chỉ với các thao tác nhấn nút. Phát hiện các hạt nằm trong khoảng kích thước 1.3 đến 600 microns bên ngoài đường tiêu hóa, nước dùng để phun tiêm và các dung dịch nước cực sạch khác. Mẫu được lấy tự động để giảm thiểu sự nhiễm bẩn.
Đạt tiêu chuẩn công nghiệp cho các ứng dụng phòng thí nghiệm
Hỗ trợ chuẩn 21 CFR Part 11 với chương trình phần mềm PharmSpec 2
Có các test USP <788>, EP, JP, và KP.
Tính năng
■ Giảm chi phí lấy mẫu
■ Quy trình lấy mẫu đơn giản
■ Giảm thiểu nhiễm bẩn mẫu
■ Tối đa độ lặp lại mẫu
■ Hỗ trợ chứng nhận chuẩn 21 CFR Part 11với phần mềm PharmSpec Version 2
■ Hỗ trợ test USP <789> mới dùng cho những sản phẩm dược

Ứng dụng
■ Làm sạch chính xác
■ Đếm hạt ngoài đường tiêu hóa
■ Có thể tiêm
■ Xét nghiệm dược phẩm
■ Chuẩn dược thư
■ Thiết bị y tế
■ Nước WFI / PW / DI


Chi tiết kỹ thuật vận hành
Thang nhiệt độ: 5 - 40°C (40 - 104°F)
0 - 80% độ ẩm tương đối, không cô đặc
Thang nhiệt độ mẫu: 5 - 40°C (40 - 104°F)
Giới hạn độ nhớt <> 95%
Độ chính xác tốc độ dòng chảy > 95%
Tốc độ lưu lượng mẫu 25 - 100 mL/phút; tốc độ dòng thực tế của hệ thống được xác định bằng tốc độ dòng của đầu đo
Phần mềm dùng chuẩn 21 CFR Part 1, PharmSpec Version 2 là gói Windows cơ bản đi kèm quy trình phân tích theo các yêu cầu thông thường trong ngành dược. Được thiết kế phù hợp với các khách hàng ngành dược phẩm, phần mềm tạo ra ngưỡng phân tích dễ dàng và giảm sai số bằng hướng dẫn từng bước và cho kết quả Pass/Fail.
Khi đặt hàng, đầu đo chuyên biệt: thang đo linh động:
HRLD-150/150JA 1.3 - 150 μm
HRLD-400/400HC 2 - 150 μm
Que khuấy thủy tinh, tiêu chuẩn 15.2 cm (6”)
Que khuấy thủy tinh, dài 33 cm (13”)
Đầu đo, 20.49 cm (8.07”)
Xy lanh (1, 10, 25 mL)
Thiết bị cánh tay kéo dài
Máy khuấy không có từ
Máy tính

Không có nhận xét nào: