THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT MÔI TRƯỜNG NGÀNH NƯỚC VÀ NƯỚC THẢI

6 tháng 2, 2009

Thiết bị phân tích Silica liên tục


Series 5000 Silica Analyzer
Bộ phân tích Silica được cấp bằng sáng chế- Series 5000 Silica Analyzer là một thiết bị dùng đo liên tục Silica áp dụng phương silicomolybdate/heteropoly blue của phương pháp so màu để phân tích Silica tại bước sóng 810 nm. Thang đo từ khoảng 0.00 đến 5000 micrograms/liter (µg/L hay phần tỉ ppb) với đơn vị tính là silica hoạt tính (SiO2). Độ chuẩn xác là ± 1 µg/L hay ± 5% của giá trị đo, với bất cứ lớn hơn mức 0 đến 500 µg/L và ± 7% giá trị đo trong mức 500 đến 5000 µg/L. Giới hạn phát hiện nhỏ nhất là 0.5 µg/L. Bộ phân tích cho hiển thị số giá trị nồng độ và tự động hiệu chuẩn.
Phương pháp phân tích

Phương pháp heteropoly blue được dùng để xác định molybdate và silica hoạt tính trong nước. Thuốc thử Molybdate 3, là dung dịch molybdate mang tính axit, được cho vào mẫu để phản ứng với silica và phosphat hiện diện trong mẫu để tạo thành molybdosilicic và axit molybdophosphoric. Sau khi để cho phản ứng và khuấy trộn, thuốc thử chất bề mặt/axit citric được cho vào để che axit molybdophosphoric và giảm tối đa lượng bọt khí hình thành trên thành cell chứa mẫu.
Một phép đo độ hấp thụ tham khảo được thực hiện tại thời điểm này để có giá trị zero tham khảo cho mỗi mẫu. Sau đó thuốc thử Amino Acid F được cho vào để làm giảm molybdosilicic axit làm dung dịch có màu xanh biển đậm. Độ hấp thụ ánh sáng khi đi qua dung dịch này được đo ở bước sóng 810 nm và so sánh với giá trị tham khảo. Nồng độ Silica khi đó được tính dựa vào sự khác biệt giữa hai giá trị đo trên và biểu diễn trực tiếp theo đơn vị µg/L.

Các tính năng/ưu điểm
Liên tục xác định zero tự động cho mỗi mẫu phân tích để ngăn ngừa mẫu đục và có màu từ các chất cản trở
Tự chuẩn đoán để báo động cho người vận hành khi có bất kì điều kiện bất thường xảy ra bên trong máy.
Khả năng tự lấy mẫu vào cho phép thu mẫu mà không làm gián đoạn dòng chảy mẫu bình thường
Sử dụng thuốc thử ít và giảm việc thay thế giúp giảm nhu cầu bảo trì
Chương trình với nhiều ngôn ngữ lựa chọn như tiếng Anh, Đức, Pháp và Tây Ban Nha
Tự động báo động khi trục trặc trong việc lấy mẫu và tự động tắt nguồn nếu không có mẫu phân tích và khởi động lại khi dòng chảy mẫu trở lại bình thường
Thiết kế đạt các tiêu chuẩn an toàn UL 1262, CSA C22.2 No. 142 và IEC 1010-1. Đồng thời đạt yêu cầu theo mức Class A hạn chế phát ra sóng radio và tiếng ồn theo FCC và CISPR.
Được che chắn khỏi bất cứ nhiễu từ trường gây ra do bơm, van hay máy phát sóng radio trong khu vực làm việc.

Chi tiết kỹ thuật
Không có nhận xét nào: