THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT MÔI TRƯỜNG NGÀNH NƯỚC VÀ NƯỚC THẢI

16 tháng 2, 2011

Giới thiệu thiết bị mới dùng phân tích Na và O2 liên tục trong nhà máy điện

Với nhu cầu gia tăng về nguồn điện, các nhà máy điện phải hoạt động với công suất cao hơn và thời gian ngưng hoạt động để bảo trì phải được giảm đến mức thấp nhất, điều này đồng nghĩa với nhu cầu kiểm tra, kiểm soát quy trình với tần suất cao hơn, chặt chẽ hơn, cần nhiều chuyên viên hóa học hơn. Đó là lý do vì sao Hach biết các giải pháp cải tiến hiện nay là chưa đủ. Các thiết bị máy móc cần phải hoạt động độc lập, dễ sử dụng và bảo trì cũng như đáp ứng được tiêu chí tiết kiệm chi phí tối đa. Hai dòng sản phẩm mới của Hach đưa ra ở đây chính là các thiết bị có thể đáp ứng các yêu cầu trên cho việc phân tích nước làm mát và nước nồi hơi.


9245 Sodium Analyzer, máy phân tích Na

• Hiệu suất cao- hoạt động tự động, tối ưu thời gian phản hồi không cần sử dụng axit cho phản ứng

• Dễ sử dụng – lấy mẫu thô cho phép thu và châm lượng mẫu ít vào máy phân tích mà không cần dùng bơm

• Chuẩn xác – lập sẵn điểm pH với sự bù trừ nhiệt độ đảm bảo đọc kết quả chính xác

• Kinh tế – thuốc thử có thể dùng lâu hơn gấp 3 lần với chi phí thấp


G1100 Trace Oxygen Sensor, cảm biến oxy dạng vết

• Thuận tiện – cảm biến khô không cần màng, không dùng điện cực hay hóa chất

• Sử dụng đơn giản – hiệu chuẩn tự động hoàn toàn giúp tiết kiệm thời gian và dễ bảo dưỡng

• Tiết kiệm chi phí – chỉ cần bảo dưỡng 1-2 năm một lần

• Sáng tạo – cảm biến đầu tiên có thể phát hiện oxy ở mức ppb ứng dụng công nghệ đạt bằng sáng chế của Hach, Luminescent Dissolved Oxygen® (LDO)

Với Hach, chúng tôi luôn hiểu các khách hàng của mình quan tâm đến việc tối đa hiệu suất hoạt động của nhà máy cùng với việc giảm thiểu chi phí vận hành. Bạn có thể tìm thấy tất cả nhu cầu về thiết bị đo lường và hóa chất phục vụ việc kiểm tra, theo dõi hoạt động của nhà máy để đạt mục tiêu tốt nhất.

Hach có đầy đủ các thiết bị on-line để phân tích các thông số kiểm soát chất lượng nước cấp nồi hơi/làm mát như:

Alkalinity
Ammonia
Cation/Specific Conductivity
Chlorine
Dissolved Oxygen
Hardness
Oxygen Scavenger/Hydrazine
pH/ORP – High Purity
Phosphate
Silica
Sodium
TOC
Turbidity

Ngoài ra còn có các máy đo quang phổ, test kits và hóa chất phục vụ phân tích tại phòng thí nghiệm.

Không có nhận xét nào: