THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT MÔI TRƯỜNG NGÀNH NƯỚC VÀ NƯỚC THẢI

15 tháng 2, 2011

Giới thiệu các máy HQd IntelliCAL benchtop/portable mới của Hach

Hach, nhà sản xuất thiết bị hàng đầu trong lĩnh vực chất lượng nước, đã phát triển một giải pháp cho phân tích chất lượng nước theo phương pháp điện hóa để loại bỏ phỏng đoán trong đo lường phân tích của bạn. Được thiết kế theo ứng dụng cho phân tích nước, đầu đo thông minh Hach HQd IntelliCAL tự động nhận biết thông số cần đo đạc, ghi nhớ số liệu các lần thực hiện hiệu chuẩn và các cài đặt phương pháp phân tích để giảm thiểu sai số và thời gian cài đặt lại khi sử dụng.


Hach cung cấp đa dạng các loại máy cầm tay đáp ứng linh hoạt mọi nhu cầu đo lường với các máy đo HQd vận hành đơn giản và các kiểu đầu đo thông minh IntelliCAL, đáp ứng cho việc sử dụng ngoài hiện trường (Rugged) và loại để dùng trong phòng thí nghiệm (Standard)
• pH bao gồm cả pH ultra để đo nhanh tất cả các mẫu và nước có lực ion thấp khó xác định pH
• ORP (Oxidation Reduction Potential) đo điện thế oxy hóa khử
• Sodium Ion Selective Electrode (ISE) điện cực chọn lọc ion Na
• Conductivity : đo độ dẫn điện
• DO với công nghệ được cấp bằng sáng chế Hach LDO® (Luminescent Dissolved Oxygen)
• BOD ứng dụng công nghệ Hach LDO
• Ammonia Ion Selective Electrode (ISE) MỚI! điện cực chọn lọc NH3


Các máy đo HQd và đầu đo IntelliCAL™

Máy đo để bàn mới- HQd Laboratory Meters!


» HQ440d, máy để bàn, hai đầu đo, nhiều thông số

Dùng với các đầu đo pH, độ dẫn điện, LDO, ORP, NH3, BOD và Na
Được thiết kế cho các chuyên gia chất lượng nước, Hach HQ440d là máy đo cao cấp có thể loại bỏ sự phỏng đoán trong đo lường. Máy HQd được dùng với các đầu đo thông minh tự động nhận biết thông số, lưu trữ các giá trị hiệu chuẩn trong quá khứ và cài đặt phương pháp để giảm thiểu sai số và thời gian cài đặt.
Hai ngõ vào để đo pH, Cond, DO, ISE, và các đầu đo IntelliCAL® bất kì
Đo hai thông số và hiển thị giá trị đồng thời tăng cường độ lặp lại và tiết kiệm không gian lab
Màn hình cực sáng và phông kí tự lớn để đọc kết quả dễ dàng
Các ngõ cắm USB để chuyển dữ liệu, cắm các thiết bị ngoại vi và dùng để nâng cấp phần mềm.
Bảo hành 3 năm

» HQ430d, máy để bàn, một đầu đo, nhiều thông số

Dùng với các đầu đo pH, Cond, LDO, ORP, NH3, BOD và Na
Một ngõ vào để đo pH, Cond, DO, ISE, và các đầu đo IntelliCAL® bất kì
Các đầu đo cắm là chạy giúp chuyển đổi và đo thống số khác nhanh chóng và dễ dàng
Màn hình cực sáng và phông kí tự lớn để đọc kết quả dễ dàng
Các ngõ cắm USB để chuyển dữ liệu, cắm các thiết bị ngoại vi và dùng để nâng cấp phần mềm.
Bảo hành 3 năm

» HQ411d máy để bàn, đo chuyên dụng cho pH/mV

Dùng với các đầu đo pH/ORP
Một ngõ cắm để đo pH, ORP/Redox, và bất kì điện cực mV -IntelliCAL® pH hay ORP
Cắm là chạy, tháo điện cực thay đổi thông số đo nhanh chóng, dễ dàng
Màn hình cực sáng và phông kí tự lớn để đọc kết quả dễ dàng
Các ngõ cắm USB để chuyển dữ liệu, cắm các thiết bị ngoại vi và dùng để nâng cấp phần mềm.
Bảo hành 3 năm

» HQ40d máy cầm tay, hai đầu đo, nhiều thông số
Dùng với đầu đo thông số pH, Cond, LDO, ORP, NH3, BOD, và Na

» HQ30d máy cầm tay, một đầu đo, nhiều thông số
Dùng với đầu đo thông số pH, Cond, LDO, ORP, NH3, BOD, và Na

» HQ14d máy cầm tay đo độ dẫn điện
Dùng với đầu đo độ dẫn điện

» HQ11d máy cầm tay đo pH/ORP

Dùng với đầu đo pH/ORP IntelliCAL

» Đầu đo Amonia, Standard, MỚI! — cáp dài: 1m,3m

» Đầu đo BOD, Standard— cáp dài: 1.8m


» Đầu đo độ dẫn điện, Rugged— cáp dài: 5m, 10m, 15m, 30m
» Đầu đo độ dẫn điện, Standard— cáp dài: 1m, 3m

» Đầu đo LDO, Rugged — cáp dài: 5m, 10m, 15m, 30m

» Đầu đo LDO, Standard — cáp dài: 1m, 3m

» Đầu đo ORP, Rugged — cáp dài: 5m, 10m, 15m, 30m

» Đầu đo ORP, Refillable — cáp dài: 1m, 3m

» Đầu đo ORP, Standard — cáp dài: 1m, 3m

» Đầu đo ULTRA ORP — cáp dài: 1m, 3m» Đầu đo pH, Rugged — cáp dài: 5m, 10m, 15m, 30m

» Đầu đo pH, Standard Refillable — cáp dài: 1m, 3m

» Đầu đo pH, Standard — cáp dài: 1m, 3m

» Đầu đo Na, Refillable — cáp dài: 1m, 3m

Không có nhận xét nào: